Tajlandia – liczenie do pięciu

Oto podstawy liczenia po tajsku:

  • Ogólne liczebniki
Liczby Tajski
Zero ศูนย์ (sūn)
Jeden หนึ่ง (nueng)
Dwa สอง (sōng)
Trzy สาม (sām)
Cztery สี่ (sī)
Pięć ห้า (hā)
Sześć หก (hok)
Siedem เจ็ด (jet)
Osiem แปด (pāt)
Dziewięć เก้า (kao)
Dziesięć สิบ (sip)
  • Liczby złożone

Aby utworzyć liczbę złożoną, wystarczy połączyć liczebniki podstawowe. Na przykład, dwadzieścia to sōng sip (สองสิบ), trzydzieści to sām sip (สามสิบ), a czterdzieści to sī sip (สี่สิบ).

  • Liczby porządkowe

Aby utworzyć liczbę porządkową, dodaj końcówkę -th do liczebnika podstawowego. Na przykład, pierwszy to nueng (หนึ่ง), drugi to sōng (สอง), a trzeci to sām (สาม).

  • Liczby ułamkowe

Aby utworzyć liczbę ułamkową, umieść licznik i mianownik oddzielając je słowem nai (ใน). Na przykład, jedna trzecia to nueng nai sam (หนึ่งในสาม), a dwie trzecie to sōng nai sam (สองในสาม).

Przykłady

  • Ile masz lat? – กี่ปีแล้ว? (gēe pī lɛ̄w)
  • Mam dwadzieścia pięć lat. – ฉันอายุยี่สิบห้าปี (chān āyū yii sip hā pī)
  • To kosztuje dziesięć bahtów. – อันนี้ราคาสิบบาท (an nī rāk sip bāt)
  • Mam trzy jabłka. – ฉันมีแอปเปิลสามลูก (chān mee aāp-pɛ̄l sām lūk)

Mam nadzieję, że to pomoże