Elektrownia Konin jest najstarszą elektrownią w Grupie Kapitałowej ZE PAK SA.

Powstała w latach 1958-1960 i pierwotnie była opalana węglem brunatnym.

W 2023 roku oddany został do użytku nowy blok o mocy 50 MWe, opalany biomasą.

Elektrownia Konin jest położona w Koninie, w województwie wielkopolskim. Jej moc zainstalowana wynosi obecnie 100 MWe (2×50 MWe). Elektrownia jest dostawcą ciepła dla miasta Konina oraz okolic.

Elektrownia Konin składa się z dwóch bloków energetycznych:

  • Blok nr 1 o mocy 50 MWe, opalany biomasą
  • Blok nr 2 o mocy 50 MWe, opalany biomasą

Blok nr 1 został oddany do użytku w 2023 roku. Jest to blok parowy, kondensacyjny, opalany biomasą. Paliwem podstawowym w bloku jest biomasa drzewna, natomiast biomasa pochodzenia rolniczego stanowi około 20% całkowitej ilości biomasy spalanej w zakładzie.

Blok nr 2 został oddany do użytku w 1960 roku. Jest to blok parowy, kondensacyjny, opalany węglem brunatnym. Blok został zmodernizowany w latach 2019-2020.

Elektrownia Konin jest jednym z największych zakładów przemysłowych w Koninie. Zatrudnia około 1000 osób.

Ważniejsze dane o Elektrowni Konin:

  • Moc zainstalowana: 100 MWe
  • Paliwo: biomasa, węgiel brunatny
  • Produkcja energii elektrycznej: około 400 GWh rocznie
  • Produkcja ciepła: około 1000 GWh rocznie
  • Zatrudnienie: około 1000 osób

Elektrownia Konin jest ważną częścią krajowego systemu energetycznego. Zaopatruje w energię elektryczną i ciepło mieszkańców Konina oraz okolic.