Rower dla Marka – KENIA

Numer konta: 14 1240 1053 1111 0010 4353 6691
TYTUŁEM: Laare, MARK MWIRIGI 1295
Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro, ul. Williama Lindleya 12, 02-005 Warszawa
Wyślij z zagranicznego banku:
Kod SWIFT (BIC): PKOPPLPW, IBAN:PL
Pamiętajcie o poprawnym tytule, czyli „Laare, MARK MWIRIGI 1295”.