Sąd: nie można żądać zadośćuczynienia za zmarnowany urlop i pisać na Facebooku, że „było zajefajnie”. Występujący z roszczeniem o zapłatę rekompensaty za nieudaną imprezę turystyczną powinien nie tylko zadbać o dowody, ale także uważać, co o imprezie pisze znajomym na Facebooku.