Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie

Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie jest najważniejszą świątynią chrześcijańską na świecie. Znajduje się w Dzielnicy Chrześcijańskiej Starego Miasta Jerozolimy, w miejscu, w którym według tradycji chrześcijańskiej Jezus został ukrzyżowany, złożony do grobu i zmartwychwstał.

Bazylika została zbudowana w IV wieku przez cesarza Konstantyna Wielkiego. Od tego czasu była wielokrotnie przebudowywana i niszczona przez pożary, trzęsienia ziemi i wojny. Obecny wygląd bazyliki jest wynikiem prac renowacyjnych przeprowadzonych w XIX wieku.

Bazylika jest podzielona na kilka części, z których każda jest zarządzana przez inny Kościół chrześcijański. Najważniejszą częścią bazyliki jest Edykuła Grobu Pańskiego, w której znajduje się grób Jezusa. Edykuła jest otoczona przez rotundę, w której znajdują się inne ważne miejsca związane z życiem Jezusa, takie jak Golgota, Grób Matki Boskiej i Grób Józefa z Arymatei.

Bazylika Grobu Pańskiego jest miejscem pielgrzymek dla milionów chrześcijan z całego świata. Jest to również popularne miejsce turystyczne.

jerozolima-grób-pański-izrael-daniel-szysz jerozolima-grób-pański-izrael-travel-szysz jerozolima-grób-pański-izrael