Cristo Rei Madera
Foto. Daniel SZYSZ

Cristo Rei Madera
Foto. Daniel SZYSZ

Cristo Rei Madera
Foto. Daniel SZYSZ

Cristo Rei Madera
Foto. Daniel SZYSZ

Cristo Rei Madera
Foto. Daniel SZYSZ

Cristo Rei Madera
Foto. Daniel SZYSZ

Cristo Rei Madera
Foto. Daniel SZYSZ

Madera 2021 - Cristo Rei
Foto. Daniel SZYSZ

Madera 2021 - Cristo Rei
Foto. Daniel SZYSZ

Cristo Rei Madera
Foto. Daniel SZYSZ