sobota, Luty 24, 2018
Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie Warszawa 23

Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie Warszawa 23

Komentarze

komentarzy