Bienvenue l’Embarcadere du Djoudj – Senegal

Bienvenue l’Embarcadere du Djoudj – Senegal

Bienvenue l’Embarcadere du Djoudj to rezerwat ptaków położony w północno-zachodnim Senegalu, w zakolu rzeki Senegal, niedaleko granicy z Mauretanią. Założony został w 1971 roku i od 1981 roku wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Rezerwat ma powierzchnię około 160 km² i obejmuje liczne mokradła, bagna, jeziora i stawy. Jest to jedno z najważniejszych miejsc lęgowych ptaków w Afryce.

W rezerwacie żyje ponad 300 gatunków ptaków, w tym wiele gatunków zagrożonych wyginięciem, takich jak:

 • żurawie białe (Grus leucogeranus),
 • żurawie szaraczki (Grus grus),
 • bociany białe (Ciconia ciconia),
 • bociany czarne (Ciconia nigra),
 • czaple białe (Ardea alba),
 • czaple siwe (Ardea cinerea),
 • mewy białogłowe (Larus leucocephalus),
 • rybitwy białoskrzydłe (Sterna albifrons),
 • kaczki krzyżówki (Anas platyrhynchos),
 • gęsi zbożowe (Anser fabalis),
 • łabędzie krzykliwe (Cygnus olor).

Rezerwat jest popularnym miejscem turystycznym. Dostępne są tutaj wycieczki statkiem po jeziorach i bagnach, podczas których można obserwować ptaki z bliska.

Oto kilka ciekawostek o rezerwacie Bienvenue l’Embarcadere du Djoudj:

 • W rezerwacie żyje około 3 milionów ptaków w okresie lęgowym.
 • W rezerwacie znajduje się największa kolonia żurawi białych w Afryce.
 • Rezerwat jest ważnym miejscem odpoczynku i żerowania dla ptaków migrujących.

Rezerwat Bienvenue l’Embarcadere du Djoudj jest cennym przyrodniczym dziedzictwem, które należy chronić.